Η παράδοση των ανθρώπων της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας μαζί με τη θρησκεία διαμόρφωσε τον πολιτισμό της περιοχής καθιστώντας το μοναδικό σε όλα τα τμήματα. Η κατανόηση της νοοτροπίας των ντόπιων σημαίνει εξοικείωση με τον πολιτισμό, τα έθιμα και τα μνημεία τους …

# πολιτισμός #ancient #colourful #modern #rich #vibrant 🏦⛪️🕍

Δημοκρατία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας – τίποτα περισσότερο από πολύ περισσότερο 💚💚