Разлози за инвестирање у РС:

Електроенергетика

Због природних карактеристика, Република Српска се сврстава у области богатије хидроенергетским потенцијалом. Поред тога, Република Српска има довољне резерве угља за изградњу већих капацитета за производњу електричне енергије. Потенцијал за улагања постоји и у областима других обновљивих извора енергије, а интерес Владе Републике Српске је да диверзификује изворе енергије и постане један од лидера у региону у производњи енергије из обновљивих извора.

Индустријски Сектор

Дрвна индустрија има посебан и стратешки значај за Републику Српску. Ова индустрија остварује највећи суфицит у спољнотрговинској размјени прерађивачке индустрије Поред дрвне индустрије, Република Српска такође има развијене и друге секторе индустрије као сто су: металска и електро индустрија, индустрија текстила, коже и обуће као и област рударства и геологије. 

Производња хране

Република Српска спада у сам европски врх (0,952 ха по становнику) по расположивости пољопривредних површина. На располагању су значајне површине незагађеног и плодног земљишта, чисте изворе воде и чист ваздух као основ за производњу органске хране. Захваљујући повољном географском положају, клими те различитим геолошкимусловима, биодиверзитет љековитог и ароматичног биља на просторима РС, веома је богат. Република Српска има потенцијал и у сточном фонду.

Туризам

Република Српска бележи стално повећање доласка и броја ноћења туриста. Потенцијали за инвестициона улагања постоје у свим облицима туризма, а посебно у планинском, бањском, еко и авантуристичкoм туризму. Поред тога  постоји и могућности улагања у хотеле и некретнине. Предности  Републике Српске за улагања су очувана животна средина, разноврсно природно и богато културно наслијеђе.

Сектор грађевинарства

Сектор грађевинарства представља значајан потенцијал у Републици Српској. Грађевинарство обухвата предузећа која се баве пословима високоградње, нискоградње, хидроградње изолатерским, инсталатерским и монтажерским радовима у грађевинарству, те инжењерингом и пројектовањем. Индустрија грађевинског материјала обухвата предузећа која се баве вађењем камена, шљунка, песка, глине и каолина као и предузећа која производе цемент, креч, гипс, керамичке и опекарске производе, бетон и производе од бетона, цемента, гипса и камена.

Трговина

Τрговински сектор у Републици Српској је један од најдинамичнијих сектора и са континуираним трендом раста. На територији Републике Српске у сталном порасту је промет (на велико и мало) робе као што је воће и поврће, месо, млијеко, риба и цвеће (просечно 15-20% годишње). Ове робе су најчшће прометоване робне групе у промету тржнице на велико.

Финансијске услуге

Τрговински сектор у Републици Српској је један од најдинамичнијих сектора и са континуираним трендом раста. На територији Републике Српске у сталном порасту је промет (на велико и мало) робе као што је воће и поврће, месо, млијеко, риба и цвеће (просечно 15-20% годишње). Ове робе су најчшће прометоване робне групе у промету тржнице на велико.

Више информација на: