FG Expo је намењен компанијама, агенцијама, организацијама и владиним институцијама које примењују савремене праксе у коришћењу сировина, грађевинских материјала, технологија, рециклаже и паковања. Кроз иновативна решења и паметна партнерства, ове праксе ће позитивно утицати на смањење загађења животне средине, унапређење одрживости производа и услуга, као и стварање нових пословних прилика.

 

У оквиру сајма организовани су Б2Б сусрети иностраних компанија са купцима/инвеститорима пружајући прилику за формирање партнерстава на основу потреба предузећа.