На основу заједничке министарске одлуке под бројем Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14466/05.03.2021 (ΦΕΚ B 896/06.03.2021) на снази је забрана уласка у Грчку страних држављана, ради спречавања даљег ширења вируса COVID-19.

Ова забрана не односи се на држављане држава – чланица Европске уније (ЕУ) и држава зоне Шенген, укључујући њихове супружнике или лица са којима су у легалној заједници, као и на њихову малолетну децу.
Забрана се такође не односи на:
i) Медицинско особље, истраживаче и професионалце из области здравља, уколико при уласку у земљу покажу лиценцу за рад или други адеквантан документ који доказује њихову професију, а под условом да је њихов улазак у земљу у пословне сврхе,
ii) лица која већ дужи временски период имају боравак у држави – чланици ЕУ или држави зоне Шенген, као и на држављане других земаља који имају дозволу боравка у држави – чланици ЕУ или држави у зони Шенген,
iii) чланове државних делегација
iv) особље дипломатских – конзуларних представништава и делегација, особље међународних и европских институција, чланове хуманитарних организација током обављања активности, војна лица и припаднике безбедносних снага или грчог Генералног секретаријата за цивилну заштиту,
v) запослене у области транспорта, укључујући морски и речни саобраћај, посаде ваздухоплова, посаде и техничко особље летилица за гашење пожара, као и возаче камиона која су у транзиту ради транспорта робе, као и апсолутно неопходно особље за њихов транспорт, као и возаче камиона која су у транзиту ради транспорта робе, као и апсолутно неопходно особље за њихов транспорт,
vi) путнике у транзиту,
vii) студенте који студирају у Грчкој,
viii) лица која се баве негом старијих лица и лица са посебним потребама, као и
ix) сезонске пољопривредне раднике.
5. Лица која се наводе у тачки 4 доказују сврху уласка адекватном документацијом и подлежу лабораторијским анализама, на основу одредби члана 7 горе наведене одлуке.
6. Ова Одлука важи за период од 08.03.2021. до 22.03.2021.