Одељење за целоживотно учење општинске дирекције за образовање Града Солуна, у сарадњи са Представништвом Републике Српске у Грчкој и ове године организује бесплатан програм учења српског језика за почетнике ниво А1 у периоду од марта до јуна 2022 године, у укупном трајању од четрдесет осам (48) сати.

Пријаве на курс почињу 14. фебруара у 09:00 часова!

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/serbian