Αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Ελλάδα

Το γραφείο της Αντιπροσωπείας έχει ιδρυθεί από την κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας με κύριο σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών επαγγελματικών συνδέσμων, επιμελητηρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών οργανισμών και φορέων με τους αντίστοιχους της Σερβικής Δημοκρατίας.

Κύρια επιδίωξη της Αντιπροσωπείας είναι η βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ της Σερβικής Δημοκρατίας και της Ελλάδας.

Για την επίτευξη της παραπάνω επιδίωξης η Αντιπροσωπεία θα υποστηρίξει και θα προωθήσει τις δυνατότητες και τους πόρους της Σερβικής Δημοκρατίας μέσω:

  • της Συμβουλευτικής, υποστήριξης και δημιουργίας επαφών μεταξύ επιχειρηματιών, οργανισμών και φορέων.
  • της Προώθησης των οικονομικών δυνατοτήτων της Σερβικής Δημοκρατίας και την ενθάρρυνση των επενδύσεων.
  • της Παρουσίασης του πολιτισμού και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Σερβικής Δημοκρατίας.

της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας ή την σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα

  • της δημιουργίας συνεργασιών στους περισσότερους δυνατούς επιστημονικούς τομείς.

 Η Αντιπροσωπεία φιλοδοξεί να γίνει το σημείο αναφοράς για τους επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και όλους τους επαγγελματίες στην προσπάθεια της να προωθήσει με όλες της, τις δυνάμεις και δυνατότητες τις συνεργασίες και τους δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και της Σερβικής Δημοκρατίας.

Που βρισκόμαστε

Αγίας Σοφίας 37,
Θεσσαλονίκη,Ελλάδα,
ΤΚ 54623

+30 231 025 1839

office@srpskaingreece.com

Επικοινωνηστε μαζι μας