Дана 9. јануара 1992. године у Сарајеву, тадашња Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини је донела Декларацију о проглашењу Републике српског народа Босне и Херцеговине. Проглашена је Република на подручјима српских аутономних регија и области и других српских етничких целина у Босни и Херцеговини, укључујући и подручја на којима је српски народ остао у мањини због геноцида који је над њим извршен током Другог светског рата.

Република српског народа Босне и Херцеговине се налазила у саставу савезне државе Југославије као њена федерална јединица. До избора и конституисања нових органа и институција који је требало да буду установљени Уставом, функције државних органа је обављала Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини и њен Министарски савет. Седиште органа Републике је било у Сарајеву.

Доношењем Устава од 28. фебруара 1992. Република је добила назив „Српска Република Босна и Херцеговина”. Проглашена је за државу српског народа и грађана који у њој живе, али и даље као дио савезне државе Југославије. Уставним амандманима VII и VIII од 12. августа 1992. назив Републике је промењен у садашњи и коначни назив „Република Српска”.