Босна и Херцеговина је сложена држава, која се према Општем оквирном споразуму за мир у Босни и Херцеговини састоји од ентитета:
Републике Српске (49% територије) и Федерације Босне и Херцеговине (51% територије).
Област Брчког, којa је билa предмет спора и међународне арбитраже, проглашенa је дистриктом, тако да се држава Босна и Херцеговина састоји од два ентитета и Дистрикта Брчко.

Ентитети
Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска су ентитети који имају сопствене уставе, који треба да буду у сагласности са Уставом Босне и Херцеговине.

Република Српска
Република Српска је ентитет који се састоји из 56 општина и 8 градова. Градови су: Бања Лука, Источно Сарајево, Приједор, Бијељина, Добој, Требиње, Зворник и Градишка.

У Републици Српској законодавну власт врши Народна Скупштина Републике Српске и Вијеће народа. Извршну власт врше председник и два потпредседника Републике Српске, као и Влада Републике Српске.
Административни центар је Бањалука.

Федерација Босне и Херцеговине

Федерација Босне и Херцеговине је ентитет који се састоји од десет кантона (који се даље административно дијеле на општине) а то су: Унско-сански, Посавски, Тузлански, Зеничко-добојски, Босанско-подрињски, Средњобосански, Херцеговачко-неретвански, Западно-херцеговачки, Сарајевски и Ливањски кантон (Кантон 10).

Законодавну власт чини Парламент Федерације БиХ, који се састоји од Представничког/Заступничког дома и Дома народа. Извршну власт врше председник и два потпредседника Федерације БиХ, као и Влада Федерације БиХ. Главни град је Сарајево.

Дистрикт Брчко
Територијa Брчког којa је билa под арбитражом, није припалa ни Федерацији БиХ ни Републици Српској, већ је одлуком Међународне арбитражне комисије за Брчко стављенa крајем 2000. године под управу државе Босне и Херцеговине као засебан дистрикт.
Дистрикт Брчко има своју властиту мултиетничку владу са изабраном скупштином, извршним одбором, судством и полицијским снагама.