Η Βοσνία – Ερζεγοβίνη είναι ένα σύνθετο κράτος, το οποίο σύμφωνα με την Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον αποτελείται από τις οντότητες της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (51% του εδάφους) και της Σερβικής Δημοκρατίας (49% του εδάφους). Η περιοχή Brcko, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφωνίας και διεθνούς διαιτησίας, έχει κηρυχθεί ως περιφέρεια, έτσι ώστε το κράτος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αποτελείται από δύο οντότητες και την περιφέρεια Brcko.

Οι οντότητες της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Σερβικής Δημοκρατίας είναι οντότητες που έχουν τα δικά τους συντάγματα, τα οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Η Σερβική Δημοκρατία είναι μια οντότητα που διαιρείται σε 8 πόλεις και 56 δήμους.

Στη Σερβική Δημοκρατία, η νομοθετική εξουσία ασκείται από το Κοινοβούλιο της και το Συμβούλιο των Λαών. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους της, καθώς και από την κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας. Η πρωτεύουσα είναι το Σεράγεβο και το κέντρο διοίκησης η Μπάνια Λούκα.

Η Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι μια οντότητα που αποτελείται από δέκα καντόνια (τα οποία διαιρούνται περαιτέρω διοικητικά σε δήμους), συγκεκριμένα Una-Sana, Posavina, Tuzla, Zenica-Doboj, Bosnia-Podrinje, Central Bosnia, Herzegovina- Neretva, West Herzegovina, Sarajevo και Livno Canton (Canton 10).

Το νομοθετικό σώμα αποτελείται από το κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το οποίο αποτελείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Βουλή των Λαών. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς και από την κυβέρνηση της Ομοσπονδίας της. Η πρωτεύουσα είναι το Σεράγεβο. 

Το Brcko, το οποίο ήταν υπό διαιτησία, δεν ανήκε στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ή στη Σερβική Δημοκρατία, αλλά τέθηκε υπό τη διοίκηση του κράτους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ως ξεχωριστή περιφέρεια με απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Διαιτησίας στα τέλη του 2000. Η Περιφέρεια Brcko έχει τη δική της πολυεθνική κυβέρνηση με εκλεγμένη συνέλευση, εκτελεστικό συμβούλιο, δικαστικό σώμα και αστυνομική δύναμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.