Τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής και Εμπορικής Λέσχης Διπλωματών της Ελλάδας (Economic and Commercial Diplomats Club of Greece) με θέμα: «Εκσυγχρονισμός, μεταρρυθμίσεις και προοπτικές της οικονομικής διπλωματίας. Η περίπτωση της Ελλάδας». Ομιλητής και παρουσιαστής των σχεδίων ήταν ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριος Ιωάννης Σμυρλής.

Ο κ. Σμυρλής αναφέρθηκε στη σημασία της μεταρρύθμισης της οικονομικής διπλωματίας, επισημαίνοντας τη δημιουργία ‘Πύλης Εξωστρέφειας’ στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Αναφέρθηκε στους δυο εξωστρεφείς Οργανισμούς,  Enterprise Greece και  Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), οι οποίοι τελούν, από τον Ιούλιο του 2019, υπό τη σκέπη του Υπουργείου Εξωτερικών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της Ελλάδας.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Σμυρλής τόνισε ότι η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αναλάβει το έργο της σύνταξης του Εθνικού Προγράμματος Οικονομικής Εξωστρέφειας, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 460 δράσεις σε όλο τον κόσμο και το οποίο αναμένεται να παρουσιασθεί από την κυβέρνηση.