Η Αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και ο Οργανισμός Τουρισμού της Σερβικής Δημοκρατίας (TORS), συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους στην προώθηση του τουρισμού.

Ο τουρισμός είναι μία από τις βιομηχανίες που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία του ιού Covid-19. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η Αντιπροσωπεία αποφάσισε να ξεκινήσει ένα έργο που θα επιτρέψει τη δημιουργία ισχυρών θεμελίων για την έναρξη του.

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με έμφαση στην τουριστική ορολογία.

Αυτός ο τύπος εκμάθησης γλωσσών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη νέων γνώσεων που ενθαρρύνουν τα κίνητρα και την επιθυμία για περαιτέρω πρόοδο και βελτίωση. Για τις διεθνείς επιχειρήσεις, και ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων διαδικασιών στην ΕΕ, οι ικανότητες επικοινωνίας σε διάφορες γλώσσες γίνονται ένας αυξανόμενος παράγοντας ή πηγή δύναμης και επιχειρηματικής επιτυχίας τόσο για άτομα όσο και για οργανισμούς.

Ως εκ τούτου, η Αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, επενδύοντας σε αυτόν τον τύπο ανάπτυξης νέων γνώσεων, επενδύει επίσης στην ανάπτυξη των τουριστικών μας οργανώσεων, αλλά και στην προώθηση της Σερβικής Δημοκρατίας με στόχο την καλύτερη και πιο επιτυχημένη προώθηση του τουρισμού, καθώς και τη σύνδεση και δημιουργία συνεργασιών με Έλληνες εταίρους.