Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις εξωστρέφειας και με γνώμονα ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας, η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Γέλενα Γιοβάνοβιτς, επισκέφθηκε τη Διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού της πόλης Ζβόρνικ, Ivana Dokić Milanović και την Επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, Biljana Milić.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η συμμετοχή του Οργανισμού Τουρισμού της πόλης Ζβόρνικ, μαζί με τον Οργανισμό Τουρισμού της Σερβικής Δημοκρατίας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη. Η PHILOXENIA αποτελεί την ετήσια συνάντηση των τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών στην Ελλάδα και η προώθηση των τουριστικών προϊόντων, εμπειριών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών της Σερβικής Δημοκρατίας και της πόλης Ζβόρνικ είναι ο κύριος στόχος.