Ανακοινώθηκε η νέα υπουργική απόφαση με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.73737/25.11.2021 (ΦΕΚ Β 5475/25.11.2021) με την οποία εγκρίνεται η είσοδος στην Ελλάδα πολιτών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και για τους πολίτες της Σερβίας. Η απόφαση ισχύει έως 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Για την είσοδο στην Ελλάδα όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να έχουν ΕΝΑ από τα παρακάτω κριτήρια:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι εκδομένο από δημόσια αρχή, υπό τον όρο ότι ο εμβολιασμός ολοκληρώθηκε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την άφιξη στην Ελλάδα. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων.

Ή

  • Απόδειξη ανάρρωσης από COVID-19, η οποία για να είναι έγκυρη πρέπει να έχουν περάσει δύο έως και εννέα μήνες μετά το θετικό τεστ PCR ή τεστ αντιγόνου.

Ή

  • να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 , εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά ή Ρωσικά.

Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα δύναται να φέρουν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, στο οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου με rapid test ή με τη μέθοδο PCR.

Είναι υποχρεωτικό για όλους η συμπλήρωση του Passenger Locator Form (PLF) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα της άφιξής στην Ελλάδα. Τα παραπάνω ισχύουν και για ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Κατά την άφιξη σας, μπορεί να υποβληθείτε σε τυχαία τεστ COVID-19.

Από 1η Ιουλίου η διέλευση μέσω του συνοριακού σταθμού ελέγχου Ευζώνων πραγματοποιείται σε 24ωρη βάση.

Αεροφωτογραφία από: John Kianas Video + Photo