Για να χρησιμοποιήσετε την πύλη e-Elections, είναι απαραίτητο να ανοίξετε έναν λογαριασμό χρήστη στο https://eizbori.izbori.ba/, ακολουθώντας τις οδηγίες στην πύλη.