Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια υπογράφηκε η Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον στην αμερικανική βάση του Wright Peterson στο Ντέιτον, τερματίζοντας τον πόλεμο στη Β-Ε και θεσπίζοντας τη συνταγματική της τάξη.

Η υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον δημιούργησε μια κρατική ένωση της Β-Ε αποτελούμενη από δύο οντότητες, τη Σερβική Δημοκρατία και την Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συνέχεια και τη διεθνή νομική υποκειμενικότητα της Σερβικής Δημοκρατίας

Το Παράρτημα 4 της Συμφωνίας του Ντέιτον, που εγγυάται την ισότητα των δύο οντοτήτων και των τριών λαών, προστατεύει μέχρι σήμερα τα δικαιώματα όλων των λαών και των πολιτών της χώρας αυτής και εγγυάται την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της.