Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση πραγματοποιήθηκε στη συνάντηση με την υπέρ δραστήρια Τάνια Κιουμουρτζίδου, μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Γέλενα Γιοβάνοβιτς.

Αποβλέποντας στην αξιοποίηση των συνεργειών, επενδύουμε στον Πολιτισμό και τη δημιουργικότητα καθώς μπορούν να γίνουν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις και παράγοντες της καινοτομίας.