Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες των Σέρβων στην Κέρκυρα», η Φιλαρμονική Λιαπάδων έπαιξε τον ύμνο της Σερβικής Δημοκρατίας καθώς και το σερβικό παραδοσιακό τραγούδι «Tamo daleko», τιμώντας την παρουσία του  Υπουργού Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας της Σερβικής Δημοκρατίας της Β-Ε, Zlatan Klokić, της Υπουργού Οικογένειας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Σερβικής Δημοκρατίας της Β-Ε, Selma Cabric και της επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Jelena Jovanovic.