Η συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης συνεχίζεται και για το έτος 2023, σε ένα έργο με πολύ ομαδική δουλειά! Το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την ευγενική δωρεά – χορηγία της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, διοργανώνει για άλλη μια φορά, δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης Σερβικής Γλώσσας για αρχάριους (επίπεδο Α1), κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 2023 – Μάιος 2023 (7/2-12/5/2023).

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι στις 7 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. έως τη συμπλήρωση του τμήματος και των επιλαχόντων. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη πλατφόρμα:  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/serbian.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 231331-8662 & 231331-8664.