Αδράξτε την ευκαιρία, επενδύστε στην Σερβική Δημοκρατία!

Γίνετε μέλος του πρώτου Διεθνούς Επενδυτικού Forum “Take the chance, invest in Srpska”, που διοργανώνει η Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Σερβικής Δημοκρατίας (IRBRS – The Republic of Srpska Investment- Development Bank) σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας, που θα διεξαχθεί στην Μπάνια Λούκα, στις 19 Σεπτέμβριου 2023.

Στο επενδυτικό forum “Take the chance, invest in Srpska” θα συμμετέχουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι φορέων, επιχειρηματίες και οργανισμοί της Σερβικής Δημοκρατίας και των διεθνών αγορών. Κατά την διάρκεια του forum θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες επενδύσεων στην Σερβική Δημοκρατία, τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στις επενδύσεις σε επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς τομείς καθώς και θα υπάρχουν B2B συναντήσεις μεταξύ διεθνών επιχειρηματιών και επιχειρηματιών από την Σερβική Δημοκρατία.

Link συμμετοχής εδώ