Το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την ευγενική δωρεά – χορηγία της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, διοργανώνει για ακόμα μια φορά, δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης Σερβικής Γλώσσας για αρχάριους (επίπεδο Α1), το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2024 – Μάιος 2024 (06/03-31/05/2024). 

Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους (επίπεδο Α1) και θα πραγματοποιηθούν σε ένα (1) τμήμα 25 ατόμων, συνολικής διάρκειας σαράντα τεσσάρων (44) ωρών, δύο (2) διδακτικών ωρών, δύο (2) φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από 19:00 έως 20:30 κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2024 – Μάιος 2024 (06/03-31/05/2024).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 και τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 132, τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι στις 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 09:00 π.μ. έως τη συμπλήρωση του τμήματος και των επιλαχόντων.

 Οι αιτήσεις γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη πλατφόρμα: https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/serbian/

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα : 231331-8662 & 2313318664.