Εκτενής αναφορά του εγχώριου και διεθνή ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου σχετικά με το project “Αφανείς Ήρωες” που πραγματοποιείται έπειτα από πρωτοβουλία του γραφείου της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Ελλάδα.