Με στόχο την ενδυνάμωση της ελληνικής παρουσίας και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Σάραγεβο, άνοιξε την πρώτη Ελληνική Εστία στους χώρους της Οικονομικής Σχολής στο Doboj στη Σερβική Δημοκρατία.

Η πρώτη Ελληνική Εστία στη Σερβική Δημοκρατία έγινε με την συνεργασία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Σάραγεβο, του Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας της Σερβικής Δημοκρατίας και της Οικονομικής σχολής του Doboj.

Σκοπός του παραπάνω εγχειρήματος είναι να εμπλουτιστούν και να ενισχυθούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιοχής που προσφέρουν σπουδές επάνω στην ελληνική γλώσσα και στον πολιτισμό, μέσα από τη δημιουργία «Eλληνικών Eστιών».

Η Ελληνική Εστία είναι μια ακόμη απόδειξη της άρρηκτης Ελληνοσερβικής σχέσης.