Το Κοινοβούλιο της Σερβικής Δημοκρατίας ενέκρινε σήμερα στη Μπάνια Λούκα το Νομοσχέδιο που αφορά τη διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Χιλανδάριου, έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας, Milorad Dodik.  

Στόχος αυτής της πράξης, είναι να εκπληρωθούν όλες οι νομικές προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί η δυνατότητα παροχής σταθερής, σίγουρης και ασφαλούς οικονομικής στήριξης μέσω κονδυλίων του προϋπολογισμού της Σερβικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα μέσα υποστήριξης και βοήθειας που θα παρέχει η Σερβική Δημοκρατία μέσω των οργάνων της, με τακτική κοινοποίηση της Ιεράς Συνόδου των Επισκόπων της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, θα παρέχονται για τη διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Χιλανδάριου. Θα αναληφθούν δραστηριότητες και θα υλοποιηθούν προγράμματα τόσο για την διατήρηση ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών παραδόσεων, όσο και εργασίες αποκατάστασης και ανοικοδόμησης των υφιστάμενων κτιρίων ή κατασκευή νέων μοναστηριακών κτιρίων εντός της Ιεράς Μονής Χιλανδάριου.