Στη τηλεδιάσκεψη παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης, με τη σύσταση ειδικής ομάδας Task force η οποία θα αναλάβει σειρά εξειδικευμένων δράσεων που θα στοχεύουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στην υποστήριξη της υλοποίησής τους.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον Δρ. Ιωάννη Ν. Τζώρτζη, Δ.Ν.- δικηγόρος παρ’ Αρείω πάγω στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και νομικός σύμβουλος της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ.