Στις 2 Νοεμβρίου 2022, η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Jelena Jovanovic, συναντήθηκε με τη Γενική Πρόξενο της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Ελλάδα, Jasmina Milačić.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προξενείο της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη και με την ευκαιρία αυτή η κα Jovanovic ενημέρωσε την Πρόξενο της Σερβίας για τις δραστηριότητες της Αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο και φιλικό κλίμα, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στις προοπτικές συνεργασίας που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της Σερβικής διασποράς στην Βόρεια Ελλάδα και στη διατήρηση της σερβικής εθνικής ταυτότητας. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων.