Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ξεκίνησε το πρόγραμμα εκμάθησης Σερβικής Γλώσσας στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και για πρώτη φορά στη Κέρκυρα!