Ο Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας της Σερβικής Δημοκρατίας, Zlatan Klokić, δήλωσε ότι το ένατο γραφείο Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας στο εξωτερικό θα ανοίξει στην Κίνα, οι επιχειρηματικές οντότητες της οποίας είχαν επιτύχει αξιοσημείωτη συνεργασία με τη Σερβική Δημοκρατία την περασμένη περίοδο.

«Δεδομένου ότι είμαστε ανοιχτοί σε ξένες επενδύσεις, υπάρχει ασφαλώς μια κοινωνικοοικονομική αιτιολόγηση για την ίδρυση αυτού του γραφείου αντιπροσωπείας», ανέφερε ο Zlatan Klokić.

Πρόσθεσε ότι η Αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας στην Κίνα, θα εδρεύει στη Σαγκάη και σκοπό της θα είναι η συνεργασία της Σερβικής Δημοκρατίας με φορείς στην Κίνα στους τομείς της οικονομίας, της επιστήμης, του πολιτισμού, της τέχνης, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού.

«Η κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας αποφάσισε να ιδρύσει γραφείο Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτό δείχνει τη δέσμευση της Σερβικής Δημοκρατίας να επεκτείνει το δίκτυο των γραφείων της στο εξωτερικό και να ιδρύσει αντιπροσωπείες σε μεμονωμένες χώρες για την εκτέλεση υποθέσεων της Σερβικής Δημοκρατίας σε πολλούς τομείς, σύμφωνα με τη συνταγματική θέση και τις εξουσίες της», κατέληξε ο Zlatan Klokić.

Ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών από την Κίνα είναι παρούσες στην αγορά της Σερβικής Δημοκρατίας πραγματοποιώντας ορισμένες από τις μεγαλύτερες επενδύσεις και η Σερβική Δημοκρατία έχει επίσης σημαντικό όγκο εξωτερικού εμπορίου με τη χώρα αυτή. 

«Η Κίνα συγκαταλέγεται στους δέκα κορυφαίους εταίρους εξωτερικού εμπορίου της Σερβικής Δημοκρατίας. Οι εισαγωγές από την κινεζική αγορά αντιπροσωπεύουν το 98% αυτού του συναλλάγματος και οι εξαγωγές από τη Σερβικής Δημοκρατίας μόνο το 2%. Έτσι, η Κίνα είναι σημαντική ως εξωτερικός εμπορικός εταίρος, αλλά από την άλλη, η αναλογία εξαγωγών-εισαγωγών είναι χαμηλή»,  δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σερβικής Δημοκρατίας, Pero Ćorić.

Ο ρόλος του νεοσύστατου γραφείου της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας θα στοχεύει ακριβώς στην επέκταση της συνεργασίας, αλλά και στην αύξηση των εξαγωγών προς την Κίνα.

Η Σερβική Δημοκρατία έχει επί του παρόντος οκτώ γραφεία Aντιπροσωπείας σε όλο τον κόσμο, στη Σερβία, στο Ισραήλ, στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Ρωσία, στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.