Το Σέρβικο μέλος και Πρόεδρος του Τριμελούς Συλλογικού Προεδρείου της Β-Ε, Željka Cvijanović,  ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), António Guterres να παραδώσει έγγραφα  που αφορούν την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το διορισμό του Γερμανού διπλωμάτη Christian Schmidt στη θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, σύμφωνα με το Παράρτημα 10, της Γενικής Συμφωνίας Πλαισίου για την Ειρήνη στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη του 1995 (Συμφωνία του Ντέιτον).

“Μετά από μια λεπτομερή αναζήτηση στα έγγραφα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΟΗΕ, καταφέραμε να βρούμε μόνο ένα έγγραφο που σχετίζεται με το διορισμό του κυρίου Christian Schmidt. Πρόκειται για τα πρακτικά από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 8823, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 στις 3:00 μ.μ., από τα οποία φαίνεται ότι το μοναδικό σχέδιο ψηφίσματος που υποβλήθηκε προς ψήφιση  (no.  S/2021/667) δεν εγκρίθηκε, καθώς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 2 ψήφοι υπέρ και 13 αποχές”, ανέφερε η Željka Cvijanović στην επιστολή της προς τον António Guterres.

 

“Θα ήμουν ευγνώμων εάν δίνατε εντολή στο Γραφείο Νομικών Υποθέσεων να παραδώσει σε εμένα, στα θεσμικά όργανα και στους πολίτες μας την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), εάν υπάρχει, που να αποδεικνύει ότι ο κύριος Christian Schmidt διορίστηκε πράγματι στη θέση του Ύπατου Εκπροσώπου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και το άρθρο I/2 του Παραρτήματος 10 της Συμφωνίας του Ντέιτον, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που σχετίζεται με έναν τέτοιο διορισμό”, ανέφερε η Željka Cvijanović στην επιστολή της προς τον António Guterres.