Ο Πρωθυπουργός της Σερβικής Δημοκρατίας, Ράντοβαν Βίσκοβιτς, είχε σήμερα συνάντηση με τον νεοδιορισθέντα Πρέσβη της Ελλάδας στη Β-Ε, Δημήτριο Παπανδρέου.

Στη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός και ο Πρέσβης αξιολόγησαν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της συνολικής συνεργασίας μεταξύ της Σερβικής Δημοκρατίας και της Ελλάδας, ειδικά όσον αφορά τη συνεργασία στους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων και μεταποίησης, καθώς και στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.

Οι δύο άντρες συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητο να ενταθούν οι κοινές δραστηριότητες για τη σύνδεση επιχειρηματιών από την Ελλάδα και τη Σερβική Δημοκρατία.

Ο Πρωθυπουργός Ράντοβαν Βίσκοβιτς επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας θα είναι διαθέσιμη για όλες τις οικονομικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.