Η Πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας Ζέλικα Τσβιάνοβιτς δέχτηκε σήμερα επίσκεψη από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Βοσνία, Δημήτριο Παπανδρέου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης όλων των τύπων συνεργασίας μεταξύ της Σερβικής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Με στόχο την ενίσχυση των Ελληνοσερβικών δεσμών, η πρόεδρος Ζέλικα Τσβιάνοβιτς τόνισε την δέσμευση της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Ελλάδα, η οποία εργάζεται ενεργά για την προώθηση πολιτιστικών και οικονομικών δυνατοτήτων της Σερβικής Δημοκρατίας.

Οι δύο συνομιλητές συμφώνησαν ότι οι παραδοσιακά καλές και φιλικές σχέσεις των δύο λαών είναι ένα καλό θεμέλιο για την αναβάθμιση των πολιτιστικών δεσμών, την υπάρχουσα οικονομική συνεργασία, καθώς και την υλοποίηση συγκεκριμένων οικονομικών έργων.