Το Υπουργείο Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας δημοσίευσε ένα διαφημιστικό βίντεο με τίτλο «Srpska – Republic of Opportunity», με στόχο να προσελκύσει πιθανούς επενδυτές.

Το βίντεο προβάλει τα πλεονεκτήματα της Σερβικής Δημοκρατίας έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η γεωγραφική της θέση, οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (CEFTA, EFTA κτλ), το υψηλής ειδίκευσης εργατικό της δυναμικό, την ευνοϊκή μεταχείριση προς τους ξένους επενδυτές, καθώς και την ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία της.

Η φυσική ομορφιά, η πολιτιστική κληρονομιά, η γαστρονομία, καθώς και η βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης (με σύγχρονες κλινικές και ειδικευμένο προσωπικό), καθιστούν τη Σερβικής Δημοκρατία ελκυστικό τουριστικό προορισμό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Υπουργείο Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας της Σερβικής Δημοκρατίας