Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές από τη Σερβική Δημοκρατία, θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση τους έως τις 30 Ιουνίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας, office@srpskaingreece.com. Η τελική επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί από το City College, University of York.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του City College.