Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Ημέρες των Σέρβων στην Κέρκυρα”, ο Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας της Σερβικής Δημοκρατίας της Β-Ε, Zlatan Klokic συναντήθηκε με εκπροσώπους του Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ελληνοσερβικής Φιλίας. 

Ο Υπουργός Zlatan Klokić ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, Zeljko Popovic, για τη φιλοξενία και τόνισε τη σημασία της κουλτούρας διατήρησης της μνήμης, που καλλιεργεί ο Κερκυραϊκός Σύνδεσμος Ελληνοσερβικής Φιλίας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της Κέρκυρας, τονίζοντας ότι μια επίσκεψη στο νησί της Κέρκυρας αντιπροσωπεύει ένα είδος προσκυνήματος για τους Σέρβους. 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η σημασία της σερβικής κοινότητας στην Κέρκυρα για τη διατήρηση του σερβικού πολιτισμού, της ιστορίας και της παράδοσης. Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος του Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ελληνοσερβικής Φιλίας, τόνισε το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι Δημότες της Κέρκυρας για το πρόγραμμα εκμάθηση της σερβικής γλώσσας, που υλοποιήθηκε μέσω της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, καθώς και την συνέχιση του στο μέλλον. 

Ο Πρόεδρος του Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ελληνοσερβικής Φιλίας δώρισε στον Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας, το βιβλίο «Κέρκυρα, το νησί της ανάστασης της Σερβίας», το οποίο έγραψε ο ίδιος και το οποίο αντιπροσωπεύει την πληρέστερη αφήγηση της παραμονής των Σέρβων στην Κέρκυρα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε η Υπουργός Οικογένειας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Σερβικής Δημοκρατίας της Β-Ε, Selma Cabric και η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Jelena Jovanovic.