Η έκθεση FORWARD GREEN EXPO 2024 για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα επιστρέφει!

Από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου 2024 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας Forward Green έρχεται στη δεύτερη διοργάνωσή της να προαγάγει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που έχει ως στόχο τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα προϊόντα, έχοντας στο επίκεντρο την κυκλική οικονομία, τη βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων και το βιώσιμο επιχειρείν.

Το εκθεσιακό και συνεδριακό γεγονός Forward Green (FG Expo), είναι μία πρωτοβουλία της HELEXPO που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην εφαρμογή μιας νέας επιχειρηματικής αντίληψης για τη χώρα, βασισμένη στην κυκλική οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων για βιώσιμη ανάπτυξη και εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Η Διεθνής Έκθεση για την Κυκλική Οικονομία, Forward Green (FG Expo), απευθύνεται σε εταιρίες, φορείς, οργανισμούς και κυβερνητικούς παράγοντες που υιοθετούν σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης πρώτων υλών, δομικών υλικών, τεχνολογιών, ανακύκλωσης και συσκευασίας, οι οποίες μέσα από καινοτόμες λύσεις και έξυπνες συνεργασίες, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, στην αύξηση της βιωσιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, δημιουργώντας παράλληλα, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Forward Green.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα διοργανωθούν συναντήσεις B2B μεταξύ ξένων εταιρειών και αγοραστών/επενδυτών, δίνοντας την ευκαιρία να σχηματιστούν συνεργασίες με βάση τις ανάγκες των εταιρειών. Εάν θέλετε η εταιρεία σας να συμπεριληφθεί σε συναντήσεις B2B, συμπληρώστε τη φόρμα που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: B2B Συναντήσεις.